قصه های آقا مجید
48 بازدید
ناشر: همای غدیر
نقش: نویسنده
شابک: 2-41-8493-964-978
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
خاطره مولف،قسمتی ازمنشورروحانیت امام خمینی، سخنی از رهبری،مقدمه سردار ذوالنوری،زندگینامه طلبه شهید مجید عامری اختیارآبادی،خاطرات این شهید،وصیتنامه این شهید،آمار ونمودارهای شهدای روحانی،و...